Mezinárodní gymnázium Geithain

Domů / Škola

Registrace

1

Vyplňte formulář

Vyplňte online registrační formulář na našich webových stránkách

nebo

Stáhněte si náš registrační formulář ve formátu PDF do svého PC a vyplňte jej.

2

Odesílání dokumentů

Informace o shromažďování osobních údajů (včetně vyplněného registračního formuláře ve formátu PDF, pokud jste online formulář nepoužili) nám zašlete e-mailem.

Po obdržení registrace vás budeme kontaktovat.

3

Seznamte se

V den registrace, pokud je to možné, probíhají jednání s vedením školy nebo jsou sjednávány individuální schůzky.

Které další dokumenty od vás k tomuto datu potřebujeme, naleznete v sekci níže.

Důležité informace

Vážení rodiče!

Možná se divíte, jaká kritéria používáme k přidělování míst na našich školách? Na jedné straně bereme v úvahu datum registrace do školy a na druhé straně samozřejmě akademický výkon vašeho dítěte. Pokud máte v některém z našich zařízení další dítě, bude vaší registraci také poskytnuto přednostní zacházení. Místo ve vaší požadované škole je bezpečné, pokud jste s příslušnou školou uzavřeli pevnou smlouvu. O měsíční školné si prosím vyžádejte přímo na příslušné škole telefonicky.

Informationen zur Orientierungsstufe Klasse 5/6

Die Schüler bleiben nach Abschluss der Grundschulzeit möglichst im gewohnten Klassenverband und besuchen gemeinsam die gymnasiale Orientierungsstufe (Klasse 5 und 6). Gemäß Sächs. Schulgesetz §4 (3) sind die Klassen 5 und 6 die Orientierungsstufe, erst ab „Klassenstufe 7 beginnt eine auf […] Abschlüsse bezogene Differenzierung“. Die Schulen führen daher ab dem SJ 24/25 die Orientierungsstufe gemeinsam durch – Eltern und Schüler haben damit mehr Zeit und Sicherheit bei der Entscheidung für die geeignete Schulform mit dem Wechsel in Klassenstufe 7.

Anmeldung Klasse 4 für Aufnahme im Schuljahr 2024/25

Žádost o přijetí na naši školu je možná v následujících dnech:

Během zimních prázdnin:   

Je třeba s sebou přivézt tyto dokumenty:

  • Originál vzdělávacího doporučení
  • Kopie rodného nebo rodičovského listu dítěte
  • Kopie výroční zprávy třídy 3 (podepsaná oběma rodiči)
  • Kopie pololetního informačního kurzu 4 (podepsaná oběma rodiči)
  • Doklad v případě výhradní péče

Pozvánka na degustační den

Všichni zájemci ve 3. a 4. ročníku mají možnost lépe poznat naše gymnázium v individuálním degustačním dni.

Zažijte každodenní školní život zblízka v jednom z našich žáků 5. třídy v den podle vašeho výběru.

Informiert euch hierzu gern bei Frau August unter der Telefonnummer 034341 46012 und meldet euch zum “schnuppern” an.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, těšíme se na slyšení od vás!

Online registrace

Vyplňte prosím úplně
Kterou školu vaše dítě v současné době navštěvuje?
Informace o studentovi
Adresa bydliště dítěte
1. Opatrovník
Výhradní péče (nepovinné)
2. Opatrovník

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.

Mockrát děkuju
pro vaše
Registrace!

Brzy obdržíte potvrzovací e-mail s vašimi údaji.