International Grammar School Geithain

Strona główna / Szkoła

Deklaracja misji szkoły Saxony International School

Idea założycielska

Niemcy, kraj idei i innowacji, potęgi gospodarczej, będą w stanie utrzymać swój wysoki standard życia i utrzymać się na arenie międzynarodowej tylko wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy jutra sprostają również wymaganiom postępującej globalizacji.

A gdzie indziej, jak nie w sprawnym systemie edukacji, w dobrej szkole, może nam się udać uczynić kolejne pokolenie, młodych ludzi, sprawnymi w sensie dopasowania do przyszłości do zmieniających się wymagań życia zawodowego. W oparciu o to przekonanie i na tle szybko zmieniających się okoliczności po zmianie politycznej w 1989 roku, Rüdiger School i dr Horst Jähnert założyli w 2003 roku Europejską Szkołę Podstawową Glauchau: Nowy typ szkoły, która z jednej strony miała być perspektywiczna, kosmopolityczna, zorientowana na języki obce i nastawiona na coraz większe wyzwania świata pracy. Z drugiej strony, dużą rolę na lekcjach miały odgrywać wartości i normy.

Sukces pierwszej szkoły udowodnił, że założyciele mieli rację i w latach 2005-2009 powstały kolejne szkoły - w lipcu 2009 roku powstała Saxony International School, a wszystkie istniejące szkoły zostały przeniesione do SIS. Wreszcie 17 sierpnia tego samego roku uroczyście nadano patronowi szkoły imię Carla Hahna, znanego automobilisty, kosmopolity i rodowitego mieszkańca Chemnitz.

To jest to, za czym stoimy

Saxony International School - Carl Hahn gGmbH, we współpracy z GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen, jest stale rozwijającą się instytucją edukacyjną w Wolnym Państwie Saksonii.

W oparciu o koncepcje odnoszące międzynarodowe sukcesy i zorientowane na saksońskie programy nauczania oferujemy ciągły, holistyczny program edukacyjny rozpoczynający się już w młodym wieku. Solidna wiedza przedmiotowa, język obcy, umiejętności medialne i biznesowe, kompetencje społeczne oraz orientacja na wartości i normy naszego społeczeństwa to filary naszej koncepcji edukacyjnej.

Nasza misja: Edukacja na całe życie!

W instytucjach należących do SIS-Bildungsverbund ludzie są zaangażowani w wnoszenie swoich osobistych atutów, umiejętności zawodowych i doświadczeń do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Szkoły sieci SIS to miejsca, w których zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie odbywa się w małych klasach i dzięki indywidualnemu wsparciu. Duch zespołowy i przyjemna atmosfera nauki przyczyniają się do trwałego sukcesu w nauce. Najnowsze odkrycia naukowe są zawsze włączane do metod nauczania. Regularne dokształcanie naszych nauczycieli w zakresie nauk przedmiotowych oraz w zakresie metodyczno-dydaktycznym zapewnia wysoką jakość nauczania w naszych szkołach.

Chcemy, aby lekcje wyznaczały impulsy do uczenia się przez całe życie. Procesy uczenia się są więc tak zaprojektowane, aby treści nie były biernie przyswajane, ale aktywnie, samodzielnie i twórczo zdobywane. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualnego, dostosowanego do wieku i sekwencyjnego nauczania wiedzy i umiejętności. Mundurki szkolne są noszone w naszych szkołach, ponieważ uważamy za ważne podkreślenie tego, co nas łączy i zapobieganie wykluczeniu.

Nasza wizja: Naszym polem działania jest świat!

W naszych instytucjach edukacyjnych chcemy uczynić młodych ludzi silnymi dla ciągle rosnącego, ciągle zmieniającego się świata, w duchu naszego imiennika Carla Hahna.

Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń ma prawo do dobrego nauczania i musi być rozwijany, wzmacniany i wspierany w sensie całościowej osobowości. Stawiamy na holistyczne uczenie się z głową, sercem i ręką, chcemy, aby każda osoba rozwijała w sobie chęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych, a tym samym potrafiła stanąć w obronie sprawiedliwości społecznej w naszym społeczeństwie oraz uczciwie i samodzielnie pracować. Za fundamenty naszych działań uznajemy wzajemne poszanowanie, otwartość, szacunek, autorefleksję, umiejętność pracy w zespole oraz rozwój empatii, tolerancji i wartości społecznych. Globalne myślenie i świadomość zrównoważonego rozwoju kierują również naszymi działaniami.

Bo Wasze dzieci są dla nas tego warte!

Szkoły sieci SIS to miejsca, w których zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie odbywa się w małych klasach i dzięki indywidualnemu wsparciu. Duch zespołowy i przyjemna atmosfera nauki przyczyniają się do trwałego sukcesu w nauce. A przede wszystkim: nasi nauczyciele wnoszą kompetencje, wizję i pasję. Przekonaj się sam!

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.