Phòng tập thể dục quốc tế Geithain

Trang chủ / Trường học

Trường học

IGG Geithain

Tại đây, các học sinh của Trường Trung học Kinh doanh Quốc tế Geithain và Nhà thi đấu Quốc tế Geithain học hỏi.

Insight

igg-schulgebaeude
igg-sporthalle

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.