Phòng tập thể dục quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Mentor
&sinh viên

Hỗ trợ

Cuộc sống học đường hàng ngày luôn đặt ra những nhiệm vụ và thách thức mới cho con bạn và cả cho bạn với tư cách là cha mẹ. Đôi khi các sự kiện gia đình hoặc trường học dẫn đến rối loạn tập trung, hiệu suất kém hoặc bất thường hành vi khác. Trong những trường hợp như vậy, trường chúng tôi có cơ hội đặt lịch hẹn với giáo viên tư vấn của chúng tôi.

Sự tiếp xúc

Sinh viên tin tưởng của chúng tôi
trong năm học hiện tại

Là người liên hệ với các câu hỏi và vấn đề của sinh viên cũng như liên kết với đội ngũ giảng viên:

Nhân viên tư vấn của chúng tôi
trong năm học hiện tại

Là người trung gian giữa học sinh và giáo viên:

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.