Phòng tập thể dục quốc tế Geithain

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

Thông tin sự kiện IGG/IOG
16.11.2023

Họp phụ huynh-giáo viên
20./21.11.2023

Chợ Giáng sinh trường học
08.12.2023

Giáng sinh
19.12.2023

Kết thúc học kỳ khóa học
20.12.2023

Ngày hội mở cửa trường đại học
11.01.2024

Tuần lễ FvU
22.01. – 26.01.2024

Ngày mở cửa
27.01.2024

Dự bị tú tài
29.01. – 02.02.2024

Thông tin nửa năm
09.02.2024

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.