Phòng tập thể dục quốc tế Geithain

Trang chủ / Sinh viên

Hội học sinh

Giúp tự định hình trường học

Là một phần của sự tham gia của học sinh, các học sinh được trao cơ hội để giúp định hình cuộc sống và các bài học của trường học của họ. Các học sinh được hỗ trợ bởi hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh.

Từ lớp 5 trở đi, học sinh của mỗi lớp bầu ra một đại diện học sinh lớp và phó của anh ta trong số các thành viên của họ ngay sau khi bắt đầu năm học. Các đại diện học sinh lớp đại diện cho lợi ích của học sinh trong lớp của họ trong tất cả các vấn đề của trường học và giảng dạy liên quan đến họ. (Trích từ: Đạo luật Trường học Saxon)

Nhiệm vụ quan trọng nhất của đại diện lớp

 • đại diện cho lợi ích của học sinh
 • hòa giải trong trường hợp có vấn đề với giáo viên
 • để đại diện cho các lớp học ra thế giới bên ngoài

Quyền của hội học sinh

 • Quyền được tham gia hội học sinh
 • Quyền tham dự các cuộc họp hội học sinh
 • Quyền được cung cấp thông tin
 • Luật hòa giải
 • Quyền được lắng nghe
 • Quyền đề xuất
 • Quyền kháng cáo
 • Quyền có một "bài học diễn giả trên lớp" mỗi tháng
 • Quyền được họp sinh viên

Nhiệm vụ của hội học sinh

 • Tham gia vào hội học sinh
 • Tham gia hội nghị của trường
 • Nhận thức về sở thích học tập của học sinh
 • Nhiệm vụ cung cấp thông tin
 • Hỗ trợ giải quyết các trường hợp xung đột/ nghĩa vụ hòa giải
 • Lựa chọn giáo viên đáng tin cậy

Đại diện học sinh năm học 2023/24

      Hội học sinh

 • Đại diện sinh viên: Carolin Schirmer (11g2)
 • Phó đại diện sinh viên: Josephin Ruppelt (10a)

   

      Đại diện lớp

 • Oskar Schmuck, Stella Marie Starke (5a)
 • Cho đến Hoger, Emma Sophie Klaus (5b)
 • Heide Tháng Tám, Charlotte Tháng Tám (6a)
 • Helena Töpfer, Hannes Koch (6b)
 • Matti Haldemann, Amelie Bösche (7a)
 • Friederieke Ottilia Schulze, Jim Jaschke (7b)
 • Sebastian Knoll, Letizia Bahrmann (8a)
 • Cora Fischer, Hannes Bull (8b)
 • Karl Vorwerk, Toni Nguyễn Lưu Công (9)
 • Hanna Frommhold, Joel Schuster (10a)
 • Linda Marie Landwehr, Jonas Paul Kögler (10b)
 • Layla Baake, Fritz Richter (11g1)
 • Helena Meier, Lucas Frauendorf (11g2)
 • Nicki Schirdewahn, Ben Krowarsch (12g1)
 • Wiebke Marlen Drechsler, Julian Böttger (12g2)

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.